Preview Mode Links will not work in preview mode

På djupet-podden

Mar 26, 2021

Vi pratar om att ta sej igenom bruset och gruset och det som hakar upp sig, släppa taget och falla. Hur gör vi? Finns det något att falla i? Om att gå rakt igenom och bottna i något större.

Hör gärna av dig till oss om du vill! evalotta@stiernholm.com eller


Mar 5, 2021

Vi började dagen med en konflikt oss emellan som därefter resulterade i det här avsnittet om att vara tydlig eller otydlig. Om hur olika vi är som människor och vad som får oss att känna oss mest fria och bekväma. Är det att bestämma, bli konkret och tydlig eller att låta det hela vara lite mer flytande och...