Preview Mode Links will not work in preview mode

På djupet-podden

Apr 29, 2021

Om att gå i terapi, utforska sina skuggsidor och se hur ens högsta höjder hänger ihop med ens inre djupa dalar. Evalotta tappar sig i vilsenhet och Maria påminner henne om värdet i att vara i såväl sitt mörker som sitt ljus. Allt det där vi har i oss av mönster och svårigheter är verkligen bara en del i en...


Apr 18, 2021

Det finns så många sätt att erfara och beskriva den andliga dimensionen i livet. Vi har den i oss, som en genklang i vårt inre när vi berörs av musik, som en inre kärlekslåga, som en kreativitet som infinner sig och på en rad andra sätt. Någon känner sig buren, men skulle inte kalla det av "Gud". Någon...