Preview Mode Links will not work in preview mode

På djupet-podden

Jan 16, 2022

Vi pratar om de andliga dimensionerna av arketyp fyra i enneagrammet.
Fyran representerar hur vi aldrig blivit skilda från vårt ursprung, att vi rentav är vårt ursprung. Vi är unika krusningar på ytan av det stora, ursprunget, Gud.
Vid arketyp fyra blir det även tydligt hur vi behöver gå igenom...