Preview Mode Links will not work in preview mode

På djupet-podden

Jul 1, 2021

Hade vi inte känt oss sårbara, hade vi inte behövt våra försvar. Vi har alla sårbarheten i oss, hur fördold den än är under allt vi tar till för att känna oss mer trygga i världen. Vi blir inte mer sårade för att vi håller sårbarheten ifrån oss, snarare tvärtom. Evalotta pratar om hur visad sårbarhet...