Preview Mode Links will not work in preview mode

På djupet-podden

Jan 24, 2021

Vi pratar vidare om självkännedom och hur kännedom om våra biologiska instinkter kan ge oss verktyg att på ett lustfyllt sätt lära känna oss själva och varann, mer på djupet. Om hur våra djupare instinkter tar sig uttryck.

Hör gärna av dig till oss om du vill! evalotta@stiernholm.com eller


Jan 3, 2021

Känn dej själv står det på stenen i Delfi. Allting börjar där. Vi pratar om hur vi inte kommer undan vägen genom oss själva om vi vill utvecklas och mogna som människor.

Hör gärna av dig till oss om du vill! evalotta@stiernholm.com eller maria@hsm.gu.se 


Jan 3, 2021

I dagens avsnitt pratar vi om att stå kvar i känslorna, att inte agera och att avstå sina försvar. Vi pratar också om att se och erkänna hudlöshet och missunnsamhet.

Hör gärna av dig till oss om du vill! evalotta@stiernholm.com eller maria@hsm.gu.se 


Jan 2, 2021

I andra avsnittet lär du känna oss, Evalotta Stiernholm och Maria Larsson. Vi berättar kort om oss själva, vad vi kommer ur, svårigheter vi tagit oss igenom, viktiga vändpunkter och varför vi tänker att vi egentligen är här.

 

Hör gärna av dig till oss! evalotta@stiernholm.com eller


Jan 2, 2021

Här pratar vi om vad vi faktiskt pratar om i På Djupet-podden, att oförställt prata om hur det är att vara människa.