Preview Mode Links will not work in preview mode

På djupet-podden


Mar 5, 2021

Vi började dagen med en konflikt oss emellan som därefter resulterade i det här avsnittet om att vara tydlig eller otydlig. Om hur olika vi är som människor och vad som får oss att känna oss mest fria och bekväma. Är det att bestämma, bli konkret och tydlig eller att låta det hela vara lite mer flytande och öppet? Och hur gör man egentligen när man har olika ideal?

Hör gärna av dig till oss om du vill! evalotta@stiernholm.com eller maria@hsm.gu.se