Preview Mode Links will not work in preview mode

På djupet-podden

Jun 11, 2021

Om behovet av att formulera sig och bli speglad känslomässigt. Vi pratar om hur skammen kommer i vägen i olika situationer, t ex på en middag när vi upplever att vi inte blir frågade etter på djupet, eller när vi bjuder in och utsätter oss för att bli avvisade Vi pratar om strategier för att ta sig vidare ur...