Preview Mode Links will not work in preview mode

På djupet-podden

May 16, 2021

Välkommen in i enneagrammets underbara värld! Enneagrammet är en psykologisk och andlig modell för att förstå sig själv och andra. Det är även ett kraftfullt verktyg för växande och utveckling; det bästa vi stött på. Mycket finns redan poddat om detta, så vi försöker göra det på vårt sätt genom att...