Preview Mode Links will not work in preview mode

På djupet-podden

Sep 19, 2022

Essensen, det inom oss som vägleder oss och förser oss med det vi djupast längtar efter, finns där hela tiden. Den är bara en inre rörelse bort. Vi pratar om att hitta den, om att få syn på sina mönster och hitta bortom dem. I det här avsnittet reflekterar vi fritt kring den användning vi har av enneagrammet...


Sep 5, 2022

Det vi inte ser hos oss själva, hamnar i skugga i vårt inre. Det påverkar oss sedan på olika sätt; i hur vi upplever vår verklighet, andra människor och oss själva. Det kan försvåra våra relationer och liv och göra oss maktlösa. I det här avsnittet förenar vi Jungs idéer om skuggan med enneagrammet och...


Aug 24, 2022

Det vi inte ser hos oss själva, hamnar i skugga i vårt inre. Det påverkar oss sedan på olika sätt; i hur vi upplever vår verklighet, andra människor och oss själva. Det kan försvåra våra relationer och liv och göra oss maktlösa. I det här avsnittet förenar vi Jungs idéer om skuggan med enneagrammet och...


Aug 2, 2022

Vi pratar om nya insikter i enneagrammets värld, om att vara tillsammans med typer som är helt olika en själv och om att vilja göra tillsammans eller själv. Vi reder ut vart Maria egentligen tog vägen. Evalotta berättar om hur hon insett hur mycket hon introjicerar och förklarar hur introjektion...


Jul 11, 2022

I det här avsnittet fokuserar vi på arketyp sju. Sjuan, den energifyllda som tar sig an livet som barn i en godisaffär. Sjuan som ser möjligheter och trivs med fart och fläkt, men som kan få anstränga sig för att bromsa upp och känna efter på djupet. I det här avsnittet är Frida Steen tillsammans med mig,...