Preview Mode Links will not work in preview mode

På djupet-podden

Jan 13, 2023

Vad händer när instinkterna kombineras med en typ? Vi får plötsligt 27 undertyper och enneagrammet blir mer differentierat. I det här avsnittet tittar vi närmare på just undertyperna och beskriver hur en självbevarande, sexuell eller social instinkt blir i kombination med huvud-typerna 5, 6 och 7.  Välkommen...


Dec 30, 2022

Vad händer när instinkterna kombineras med en typ? Vi får plötsligt 27 undertyper och enneagrammet blir mer differentierat. I det här avsnittet tittar vi närmare på just undertyperna och beskriver hur en självbevarande, sexuell eller social instinkt blir i kombination med hjärt-typerna 2, 3 och 4  Välkommen...


Nov 22, 2022

Vad händer när instinkterna kombineras med en typ? Vi får plötsligt 27 undertyper och enneagrammet blir mer differentierat. I det här avsnittet tittar vi närmare på just undertyperna och beskriver hur en självbevarande, sexuell eller social instinkt blir i kombination med typerna 8, 9 och 1.  Välkommen...


Nov 9, 2022

I det här avsnittet pratar vi om varför det är så viktig att prata om insidan.

Att fråga varandra vilken människa vi vill vara. Fråga om det som är svårt och skaver. Påminna varandra om vilka vi djupast är. Vi är gudomliga väsen och vi är känsliga människor som gör vårt bästa i relation till...


Oct 6, 2022

I det här avsnittet pratar vi med stor värme på ett avskalat sätt om skam, anknytning och vikten av att bekräfta varandra. Vi pratar om att skapa ett inre samtalsklimat i sig själv och om den där visheten som bor i själen som hjälper oss när vi slutar försöka så hårt på egen hand.

Hör gärna av dig till...