Preview Mode Links will not work in preview mode

På djupet-podden


Mar 26, 2021

Vi pratar om att ta sej igenom bruset och gruset och det som hakar upp sig, släppa taget och falla. Hur gör vi? Finns det något att falla i? Om att gå rakt igenom och bottna i något större.

Hör gärna av dig till oss om du vill! evalotta@stiernholm.com eller maria@hsm.gu.se