Preview Mode Links will not work in preview mode

På djupet-podden

Dec 30, 2022

Vad händer när instinkterna kombineras med en typ? Vi får plötsligt 27 undertyper och enneagrammet blir mer differentierat. I det här avsnittet tittar vi närmare på just undertyperna och beskriver hur en självbevarande, sexuell eller social instinkt blir i kombination med hjärt-typerna 2, 3 och 4  Välkommen...