Preview Mode Links will not work in preview mode

På djupet-podden

Oct 6, 2022

I det här avsnittet pratar vi med stor värme på ett avskalat sätt om skam, anknytning och vikten av att bekräfta varandra. Vi pratar om att skapa ett inre samtalsklimat i sig själv och om den där visheten som bor i själen som hjälper oss när vi slutar försöka så hårt på egen hand.

Hör gärna av dig till...