Preview Mode Links will not work in preview mode

På djupet-podden

Jan 13, 2023

Vad händer när instinkterna kombineras med en typ? Vi får plötsligt 27 undertyper och enneagrammet blir mer differentierat. I det här avsnittet tittar vi närmare på just undertyperna och beskriver hur en självbevarande, sexuell eller social instinkt blir i kombination med huvud-typerna 5, 6 och 7.  Välkommen...