Preview Mode Links will not work in preview mode

På djupet-podden

Mar 23, 2022

Vi utforskar enneagramtyp 5 ur ett anligt perspektiv. Femman, som har ett stort behov av eget space, att få vara med sina tankar. Femman som har ett mycket rikt inre liv i sitt huvud och som tycker om att förstå hur saker hänger ihop. En introvert arketyp. Välkommen att lyssna!

Hör gärna av dig till oss om du...


Mar 6, 2022

I serien om enneagrammets andliga dimension har turen kommit till den kraftfulla åttan. Åttan svarar an till livet med kraftfullhet, vilket gör den oerhört handlingskraftig och stark men även får konsekvensen att man kan missa att vara i mer känsliga delar av sig själv. Vi pratar om åttans djupa andliga...