Preview Mode Links will not work in preview mode

På djupet-podden

Sep 19, 2021

Dras du till omöjliga relationer igen och igen, utan att förstå varför? Vill du alltid mer närhet än den andre eller känner du dig lätt instängd när en relation kommer för nära? Då kan du ha ett otryggt anknytningsmönster. I det här avsnittet ger Evalotta ger oss en introduktion kring anknytningsmönster...


Sep 4, 2021

Det är fantastiskt att verkligen bli förstådd på djupet. Att nå fram, få kontakt, känna sig sedd. Det är intimt, det kommer nära. Det kan också skrämma, för tänk om den andre stöter bort när man ör som mest sårbar. Att verkligen få förstå en annan, är nyckeln till att inte döma. Vi dömer bara det...