Preview Mode Links will not work in preview mode

På djupet-podden

Aug 15, 2021

Någonstans därute finns det nog, det vi längtar efter. Kanske i den perfekta relationen, i den perfekta situationen, i den efterlängtade bekräftelsen. Längtan efter att finna det där som ska få oss att känna oss levande, älskade, i kontakt med den kreativa kraften kan bli en starkt drivkraft i livet och...


Aug 1, 2021

Vad försiggår egentligen under ytan när vi möter varandra? Vad skulle vi se om vi var transparenta? Vi pratar om hur det är att mötas när vi inte riktigt är i form, när bekräftelsen uteblir, när mötet är lite svårt. Vi har nog alla med oss olika omedvetna idéer om vad vi behöver leva upp till i mötet...