Preview Mode Links will not work in preview mode

På djupet-podden

Aug 24, 2022

Det vi inte ser hos oss själva, hamnar i skugga i vårt inre. Det påverkar oss sedan på olika sätt; i hur vi upplever vår verklighet, andra människor och oss själva. Det kan försvåra våra relationer och liv och göra oss maktlösa. I det här avsnittet förenar vi Jungs idéer om skuggan med enneagrammet och...


Aug 2, 2022

Vi pratar om nya insikter i enneagrammets värld, om att vara tillsammans med typer som är helt olika en själv och om att vilja göra tillsammans eller själv. Vi reder ut vart Maria egentligen tog vägen. Evalotta berättar om hur hon insett hur mycket hon introjicerar och förklarar hur introjektion...