Preview Mode Links will not work in preview mode

På djupet-podden


Mar 23, 2022

Vi utforskar enneagramtyp 5 ur ett anligt perspektiv. Femman, som har ett stort behov av eget space, att få vara med sina tankar. Femman som har ett mycket rikt inre liv i sitt huvud och som tycker om att förstå hur saker hänger ihop. En introvert arketyp. Välkommen att lyssna!

Hör gärna av dig till oss om du vill! evalotta@stiernholm.com eller maria@hsm.gu.se