Preview Mode Links will not work in preview mode

På djupet-podden


Nov 24, 2021

I det här avsnittet pratar vi om den andliga aspekten av enneagram typ 3. Vi djupare i hur vi alltmer kan börja bli vår egen skapelse när vi tappar kontakten med vår essens. Vi berättar också om den fantastiska dynamik som ligger i essensen där vi är en del av universums egen utveckling, där Varats dynamiska skaparkraft lever och verkar igenom oss.

Hör gärna av dig till oss om du vill! evalotta@stiernholm.com eller maria@hsm.gu.se