Preview Mode Links will not work in preview mode

På djupet-podden


Feb 19, 2021

Det är på många sätt både spännande och utvecklande att ta sin plats och visa sig - vem man är, vad man vill och kan. Men det är sårbart också. En kritisk kommentar just som man står där och pratar kan väcka den där osäkerheten som får en att komma av sig och sedan - skam. Det här handlar om hur man kan tappa sig och hur man kan hitta tillbaka. Och så det här med skam, varför känner många av oss skam? Hur tar den sig uttryck och hur hanterar vi den? Välkommen att lyssna och kommentera!

 

Hör gärna av dig till oss om du vill! evalotta@stiernholm.com eller maria@hsm.gu.se