Preview Mode Links will not work in preview mode

På djupet-podden


Nov 6, 2021

Vi pratar om sexan som arketyp. Något händer när vi börjar identifiera oss med våra kroppar och förmågor och glömmer bort vår djupaste natur; den som är evig och aldrig kan bli skadad. Då uppstår en rädsla och en känsla av att omvärlden kan vara farlig. Vi berättar om den djupaste grunden till hur sexans personlighetsbygge växer fram och hur man kan hitta tillbaka till essensen och den sanna styrkan.

Hör gärna av dig till oss om du vill! evalotta@stiernholm.com eller maria@hsm.gu.se